Tarieven

U bevindt zich hier: HomeIk ben particuliere klant Tarieven

Tarieven

Voor de levering van warmte, koude en warm tapwater aan huurders en kopers van woonruimte op Torckdael brengt Ecovallei de kosten in rekening volgens het 'niet-meer-dan-anders-principe, zoals dat is geregeld in de Warmtewet.

Dit betekent dat bij een woning die aangesloten is op het warmtenet van Ecovallei, de kosten voor warmte en warm tapwater niet hoger zijn dan een identieke woning die is uitgerust met een HR-ketel.

De Autoriteit Consument en Markten (ACM) heeft een maximum prijs vastgesteld voor tarieven voor warmte en warm tapwater. Die prijs wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de Warmtewet. 

Voorschotten
Het bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht, bestaat uit vaste kosten (vastrecht) en verbruikskosten. Dat bedrag dat u maandelijks betaalt is een voorschot. Alles wat u werkelijk verbruikt wordt verrekend met de werkelijk gemaakte kosten.

De kosten voor verwarming en koeling zijn afhankelijk van een aantal dingen:

  • de grootte van de woning
  • de ligging
  • de weersomstandigheden
  • het gedrag van de bewoner

Het gelijkmatig en continu verwarmen vraagt minder energie dan het steeds opnieuw verwarmen van een ruimte.

Wijziging tarieven Ecovallei
Eenmaal per jaar, op 1 januari of 1 juli, wijzigt Ecovallei de tarieven op grond van de algemene leveringsvoorwaarden. De actuele tarieven vindt u op het tarievenblad.